Energimærke A2020

Overvågningsaudit for udførelse af energimærkning

LKH Rådgivning har den 24. november 2015 gennemgået overvågningsaudit af Byggeriets Kvalitetskontrol til at udarbejde energimærkning af enfamiliehuse og flerfamiliehuse m.v. I overensstemmelse med Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning ved anvendelse af ISO9001:2008 samt Bekendtgørelse nr. 1176 af 13. oktober 2015 om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Vores målsætning om høj kvalitetscore til udarbejdelse af energimærkning ses efterlevet. Resultat af kundetilfredshedsundersøgelse er meget tilfredsstillende. Udførte energimærker ses kvalitetssikret ved kvalitets- og stikprøvekontrol i henhold til kvalitetshåndbog. Der foreligger ingen afvigelser i henhold til kvalitetssikring.

Hvis det skulle have vagt din interesse, kan vi kontaktes for tilbud på energimærkning her.