Bygge & anlæg

Bygge & Anlæg

LKH Rådgivning kan være behjælpelig med rådgivningsbistand ved bygningsarbejder og renoveringsopgaver.

Energisyn for store virksomheder

LKH Rådgivning udfører energisyn for kontor-, handel og servicevirksomheder. Vi vil være auditør og gennemfører energisynet, således at det lovpligtige og obligatoriske energisyn for store danske virksomheder opfyldes.

De danske regler siger, at virksomheder med over 250 ansatte og en omsætning på mindst 50 millioner Euro eller en årlig balance på mindst 43 millioner euro er omfattede af kravet om energisyn.

Vores priser variere alt efter omfanget af selve energisynet, baggrundsdata mm. størrelsen af virksomheden, samt den geografiske spredning af virksomhedens underafdelinger mm. samt hvilke dele af energisynet som virksomehden evt. selv vil varetage.

Bygherrerådgivning

LKH Rådgivning indhenter tilbud til bygherre ved korrespondance med entreprenør, håndværkere og kommune for at sikre den bedste kvalitet til prisen ved bygge og anlæg. LKH Rådgivning kan derudover føre tilsyn, for at sikre at love og regler overholdes, og at projektet følges helt til dørs.

Varmetabs- og energirammeberegninger

Vi foretager energiramme- og varmetabsberegning Energirammeberegninger udføres for nybyggerier og ved større ombygninger/renoveringer. Ifølge Bygningsreglementet, skal der ved ansøgning om myndighedsprojekt for et nybyggeri vedlægges en energirammeberegning. Den ansvarlige kommune vil ikke acceptere myndighedsprojektet, med mindre der foreligger en energirammeberegning, således at bygningsreglementets krav til energiforbrug overholdes.

Klag over din varmeregning

Vi kan være behjælpelig med professionel hjælp til at klage over varmeregningen.

Energimærkning

Hvis din ejendom mangler lovpligtig energimærkning har LKH Rådgivning udført dette for alle typer ejendomme både store, små, erhverv og bolig, samt nybyggeri og sommerhuse, som ikke skal energimærkes mere. Vi kan også give professionel hjælp til at klage over eksisterende energimærke.

Drift og vedligeholdelse – 10års vedligeholdelsesplan

LKH Rådgivning udarbejder drift og vedligeholdelseplaner. 

Der kan også udføres en simpel 10års vedligeholdelsesplan, hvor der udarbejdes en plan over jeres ejendom, så i fremover kan prioritere vedligeholdelsesopgaver og lægge budget 10 år frem. Denne omfatter klimaskærm, fællesarealer og fælles tekniske installationer.

Myndighedsprojekt og tegninger

LKH Rådgivning har samarbejdspartner, som laver tegninger og kan være behjælpelig med myndighedsprojekt til kommunen.

Bæredygtigtbyggeri

LKH Rådgivning kan tilbyde rådgivning til gennemførelse af bæredygtigt byggeri. Dette gøres ved at indhente tilbud, som sikrer byggeriets bæredygtighed, herunder krav til entreprenør, produkter og personale. Desuden foretages en energirammeberegning, og der indhentes godkendelser hos de rette myndigheder.

LKH Rådgivning kan også lave bæredygtighedsanalyser for din virksomhed: dette indbefatter en tilbundsgående analyse af virksomhedens produktionsapparat, råvarer, halvfabrikata mv. samt transport, virksomhedens energibehov, miljø og affaldshåndtering m.m.

Vores produkt er en rapport om bæredygtige løsningsmodeller over elementer, der vil gøre din virksomhed bæredygtig både miljø- og energimæssigt. Modellen vil dog samtidig have et indbygget økonomisk perspektiv med henblik på at fremme din virksomheds fortsatte profit.

Vi kan også tilbyde at hjælpe med en godkendt bæredygtighedscertificering.

Se mere her bæredygtighed

Passivhus – PHPP beregning

Det tyske passivhus princip, hvor bygningen i større eller mindre grad skal kunne forsyne sig selv med energi er forsøgt flere steder i Danmark med succes. LKH Rådgivning behersker PHPP-beregningen udviklet af tyske Passivhaus Institut.

Blowerdoor test – tæthedsprøvning

Tæthed i moderne byggeri er et vigtigt aspekt før lavenergi-kriterier kan overholdes. Derfor har vi samarbejdspartneren Energisyn, som kan udføre tæthedsprøve også kaldet blowerdoor test, således at trykprøvning og energimærkning kan udføres samtidig.

Konsulentydelser

LKH Rådgivning kan bistå kommuner, virksomheder og entreprenører, som ønsker konsulentydelse ved udbud eller konkurrencer.

Kontakt os

[contact-form-7 id=”1554″ title=”Kundehenvendelse fra lkhRådgivning.dk_mj_version_copy”]