Referencer

Energirådgivning:

LKH Rådgivning har udført lovpligtig energimærkning som certificeret firma, samt udført energirammer og varmetabsberegninger af bygninger i henhold til bygningsreglementet.

Energimærker:
LKH Rådgivning har udarbejdet  energimærker indenfor alle typer ejendomme: erhvervsejendomme, en- og flerfamiliehuse, nyopførte bygninger inkl. sommerhuse. Har bl.a. udført energimærkning for flere større afdelinger for Dansk almennyttige Boligselskab DAB, BO-VEST samt større erhvervsejendomme over 20.000 kvm.

Teknisk Revisor for Energistyrelsen:

I 2019 har LKH Rådgivning været tilknyttet Energistyrelsen i forbindelse med teknisk revision af energimærker i forbindelse med klagesager.

I 2018 udførte LKH Rådgivning for Energistyrelsen stikprøvekontrol og klagesager af energimærker af enfamiliehuse, flerfamiliehuse og erhverv < 1.000 m² og flerfamiliehuse og erhverv >1.000 m² både for nybyggeri og eksisterende ejendomme.

Varmetabs og energirammeberegninger:
LKH Rådgivning har udført beregninger for både store og små ejendomme i forhold til energikrav i byggetilladelsen. Både i forbindelse med simple tilbygninger, større bygningsændringer og opførelses af nybyggeri fra enfamiliehuse til større bygningskomplekser.

Lovliggørelser:
LKH Rådgivning har hjulpet private som selskaber med at bistå med lovliggørelser af bygninger i henhold til dens energikrav, bl.a. i forbindelse med etablering af ejerlejligheder og ulovligt opført byggeri

strong>Funktionsafprøvning:
LKH Rådgivning har udført funktionsafprøvning i forbindelse med færdigmelding af byggeri.

Drifts- og vedligeholdelsesplaner:
LKH Rådgivning har udført drifts- og vedligeholdelsesplaner for flerfamiliehuse, samt overdragelse ved færdigmelding.

Skybruds- og stormflodssikring:

LKH Rådgivning har udarbejdet risikovurderingsrapporter for ejendomme i København.

Skybrudssikring:
Udarbejdelse af rapport med tiltag mod fremtidige skybrud for Bispebjerghjemmet i København.

Stormflodssikring:
Udarbejdelse af stormflodssikringsrapport med tiltag mod fremtidige stormfloder for ejendom i Teglværkshavnen.

Konsulentvirksomhed:

LKH Rådgivning har udført konsulentbistand bl.a. ekstern underviser på KEA Erhvervsakademi for energikonsulent og bedrebolig rådgiver uddannelserne, samt genopfriskningskursus for energikonsulenter vedrørende energimærkning for både store og små ejendomme, samt PTI (Product Technologies and Integration) hvor der blev undervist i bæredygtighed og innovation. Derudover har LKH Rådgivning været behjælpelig med rådgivning ved konkurrencer. Udført drifts- og vedligeholdelsesplaner vedr. ESCO totalentreprise.

KEA Erhvervsakademi
Energikonsulent og bedrebolig rådgiver uddannelserne.

Genopfriskningskursus for energikonsulenter vedrørende energimærkning for både store og små ejendomme

Workshop vedrørende PTI (Product Technologies and Integration)

Hørsholm Midtpunkt
ESCO projekt – Konkurrenceforslag udarbejdet.

A/B Bangsbo
Rapport vedr. forbedring af fjernvarmeafkøling og varmeregulering af 1-strengsanlæg.

De Hvide Svaner Camping
Gennemførelse af energiscreening og bearbejdning af energioptimeringsrapport med bud på projektering.