Bæredygtighed

Bæredygtighed

LKH Rådgivning kan tilbyde rådgivning til gennemførelse af bæredygtigt byggeri. Dette gøres ved at indhente tilbud, som sikrer byggeriets bæredygtighed, herunder krav til entreprenør, produkter og personale. Desuden foretages en energirammeberegning, og der indhentes godkendelser hos de rette myndigheder.

LKH Rådgivning kan også lave bæredygtighedsanalyser for din virksomhed: dette indbefatter en tilbundsgående analyse af virksomhedens produktionsapparat, råvarer, halvfabrikata mv. samt transport, virksomhedens energibehov, miljø og affaldshåndtering m.m.

Vores produkt er en rapport om bæredygtige løsningsmodeller over elementer, der vil gøre din virksomhed bæredygtig både miljø- og energimæssigt. Modellen vil dog samtidig have et indbygget økonomisk perspektiv med henblik på at fremme din virksomheds fortsatte profit.

Vi kan også tilbyde at hjælpe med en godkendt bæredygtighedscertificering.

Bæredygtighed

Begrebet bæredygtighed er et tværgående begreb, der spænder over fagområder som miljø og klima, byggeri og anlæg, energi og økonomi.

Bæredygtighed udtrykker et potentiale for langsigtede og balancerede investeringer i velstand, som tager udgangspunkt i hensynet til vores fælles naturgrundlag. Et bæredygtigt samfund er på denne måde bygget ud fra både økonomiske, sociale, etiske og økologiske grundlag. Hensigten er dermed at optimere og modernisere nuværende aktiviteter for at efterkomme samfundsmæssige og menneskelige behov, samtidig med at biodiversitet og økosystemer fremtidssikres.

I 1983 besluttede FN at nedsætte en Verdenskommission for miljø og udvikling, da man på dette tidspunkt tvivlede på antagelsen om, at eksisterende og fremtidige vækstinitiativer var forenelige med bæredygtige principper. I 1987 kom Brundtland-kommissionens rapport om Miljø og udvikling (1). I den fastslås:

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.”

Bæredygtighed handler således om at skabe de bedst mulige betingelser for miljøet samt vores egne og fremtidige generationers livsmuligheder. Ved at tage ansvar for hinandens handlinger kan vi i fællesskab gennem grøn innovation sikre os, at nye produktionsmetoder og virksomheders økonomiske grundlag går hånd i hånd med bæredygtige principper for miljø og natur.

Kontakt os på info @ lkhraadgivning.dk eller ring på 27 13 17 71 og hør nærmere.

(1) World Commission on Environment and Development. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.