Energimærkning

Energimærke A2020 energimærkning, billig energimærkning

 

Billig pris & hurtig levering

Vi laver landets bedste energimærkningsrapporter og tilmed billige priser og hurtig levering.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud i dag her 

eller send en e-mail på energimaerkning@lkhraadgivning.dk

Priser for enfamiliehuse fra 4.499 inkl. moms*

Priser for flerfamiliehuse fra 6.950 inkl. moms*

*alt efter kompleksiteten af bygningen som skal energimærkes.

 

LKH Rådgivning er ISO9001 certificeret til at udarbejde energimærkning.

Vi har lavet energimærker for alle typer ejendomme. Fra større boligselskaber, offentligt til erhverv, samt privat, herunder ejerforeninger, andelsboligforeninger og privatejede udlejnings eller etageejendomme.

Vi energimærker også nyopførte bygninger som har brug for energimærke ved færdigmelding.

Der kan endvidere udføres automatmærke dvs. energimærke uden bygningsgennemgang for parcelhuse, stuehus til landbrugsejendom og række- kæde eller dobbelthus som er opført 25 år inden energimærkningen finder sted.

Tæthedsprøve + energimærke

Vi kan også levere et samlet tilbud på energimærkning og tæthedsprøven kaldet blowerdoor test med vores samarbejdspartner Energisyn.

Formål ved energimærkning

Energimærkningen fortæller, hvordan bygningens energimæssige tilstand er, samt hvordan denne kan forbedres. Det overordnede formål med en energimærkning er at motivere bygningsejere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger.

I et energimærke fastlægges ejendommen på en skala fra A til G alt efter hvor god energimæssig stand bygningen er i.

Fra den 8. september 2013 er følgende nye skala gældende. A er ændret og udvidet med én karakter. Det tidligere A2 svarer til det nuværende A2010. A1 er opdelt i A2015 og A2020. Tallet henviser til det Bygningsreglement, som bygningen opfylder i forhold til energiforbrug. Energimærket B svarer fortsat til opfyldelsen af Bygningsreglement 2008’s (BR08) energikrav.

Hvilke bygninger skal energimærkes:

Alle nyopførte bygninger på 60 m2 eller derover skal energimærkes som en kontrol af, at bygningen overholder energikravene i bygningsreglementet. Det gælder dog ikke sommerhuse, som ikke skal energimærkes.

De fleste bygninger, der anvendes til beboelse eller erhvervsejendomme, skal energimærkes ved salg eller udleje. Det gælder:

  • Enfamilieshuse og række,- kæde eller dobbelthuse.
  • Bygninger med ejerlejlighed, dvs. ejerforening.
  • Bygninger med andelsbolig, andelsforening, andelsboligforening, andel, anparter og aktier i boligfællesskab.
  • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejebolig.
  • Bygninger til erhverv, industri, lager  mm.
  • Bygninger som sportshal, skoler, institutioner mm.

Ved salg af en lejlighed som ejerlejlighed, anpart eller andelslejlighed er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen, der skal sørge for energimærkningen og rekvirere energimærke for ejendommen, således at boligen kan sælges.

Flere bygninger på samme ejendom skal som udgangspunkt energimærkes hver for sig, men kan godt samles i én energimærkningsrapport, hvis de har samme anvendelseskode, opvarmningsform og ejer.

Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig. Energistyrelsen har bestemt, at væsentlig omfang svarer til +/- 10 % ændringer af det beregnede dimensionerende energiforbrug eller at skalaen ændres. Det kan f.eks. være at vinduer er udskiftet, at der monteret nye altandøre og vinduespartier, efterisolering af lofter, ydervægge eller gulve. At gammel oliefyr er skiftet ud til varmepumpe eller fjernvarme, at ventilationsanlæg er udskiftet og der ved dimensioneret efter gældende bygningsreglement, eller at erhverv har udskiftet belysning til LED og/eller fået styring af belysningen.

UDFYLD NEDENSTÅENDE FOR ET TILBUD PÅ ENERGIMÆRKNING:

Navn / Virksomhed: (obligatorisk)

Telefon: (obligatorisk)

Email: (obligatorisk)

BBR-nummer:

Adresse: (obligatorisk)

Postnr. & by: (obligatorisk)

Evt. besked: