Planlægning og modellering

LKH Rådgivning er behjælpelig med modellering, simulering og planlægning i forhold til et klima, som altid er i forandring.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud i dag her  eller send en e-mail på info@lkhraadgivning.dk

Klimaforandringer og modellering

Klimaforandringerne er en realitet og uundgåelige. Vejret bliver i første omgang varmere, årstidsvariationerne vil ændres, og der kommer flere ekstreme vejrsituationer. Disse ekstremsituationer vil bl.a. omfatte voldsomme regnskyl, hyppigere og længere tørkesituationer og flere og kraftigere storme. Derudover vil havvandstanden stige. Hvad angår byområder vil forhold som varmere mikroklima og øget vandafstrømning blive intensiveret og forstærket som en direkte følge af klimaforandringerne. LKH Rådgivning foretager undersøgelser af kystsikring og hjælper med ansøgninger om tilladelse til kystbeskyttelse.

Ændringer i nedbørsmønstre fører også til en højere risiko for tørke om sommeren. Dette er en presserende trussel mod drikkevandsforsyningen i Danmark, som vil true byens grønne områder, herunder særligt gadetræer, og kan skabe behov for kunstvanding, hvis der ikke tages de nødvendige forholdsregler. Af denne årsag bliver behovet for en sikker vandforsyning stadig større. Dette kan sikres ved at have styr på vandbalancen, og det er nødvendigt at simulere denne i forhold til de forskellige fremtidsscenarier.

Lars Kristian Hansen Rådgivning har kompetencer indenfor:

  • Hydrologisk og hydraulisk modellering
  • MIKE 11, URBAN & SHE værktøjer.
  • Geoinformatik & GIS
  • Vandbalanceberegninger
  • Grundvandskortlægning
  • Oversvømmelsesmodellering
  • Erosionsrisikoanalyse
  • Planlægning i forhold til klimatilpasning og miljøforandring i både by og det åbne land
  • Vand- og spildevandsplanlægning
  • Ledningsdimensionering
  • Klimaregnskab (Drivhusgas udledning)
  • Kystsikring
  • Beredsskabsplaner
Leave this field blank