Ydelser

Energimærkning

LKH Rådgivning er certificeret til at udarbejde energimærker til alle typer ejendomme. Bygninger på 40-25.000 kvm ejendomem både indenfor offentligt til erhverv og privat byggeri. Herunder ejerforeninger, andelsforeninger og andre flerfamiliehuse samt enfamiliehuse og sommerhuse. Vi kan desuden give et samlet tilbud på energimærkning og blowerdoor test.

Energiramme- & varmetabsberegning

LKH Rådgivning udfører energiramme- og varmetabsberegning ved nybyggeri for alle typer bygninger, tilbygninger samt ved renovering eller opførelse af sommerhuse med hurtig levering.

 

 

Lovliggørelser i DK

LKH Rådgivning kan være behjælpelig både med retslige eller fysiske lovliggørelser.
LKH Rådgivning yder hjælp til både køber og sælger af ulovligt byggeri med fokus på både tekniske og juridisk brugbare løsninger for at komme i mål.
LKH Rådgivning kan også kontaktes telefonisk på 27131771, rådgivning kan endvidere gives kort pr. telefon mod betaling.

Varmebehov

Hjælp til dimensionering af varmepumper, fyr eller anden varmekilde. Radiator- og gulvvarmeanlæg.

Bæredygtighed

LKH Rådgivning kan tilbyde rådgivning om bæredygtigt byggeri. Vi indhenter tilbud for at sikre byggeriets bæredygtighed, herunder at stille krav til entreprenør, produkter og personale. Vi udfører også bæredygtighedsanalyser af din virksomhed med henblik på bæredygtige løsninger ud fra et økonomisk perspektiv.

 

 

Planlægning & modellering

LKH Rådgivning er behjælpelig med modellering, simulering og planlægning i forhold til et klima i forandring. Vi udfører blandt andet hydrologisk og hydraulisk modellering og planlægning i forhold til klimatilpasning og miljøforandring i både by og det åbne land.

Bygge & anlæg

LKH Rådgivning kan være behjælpelig med rådgivningsbistand ved bygningsarbejder og renoveringsopgaver. LKH Rådgivning indhenter tilbud til bygherre ved entreprenør, håndværkere og kommune for at sikre den bedste kvalitet til prisen. LKH Rådgivning kan herudover føre tilsyn med, at love og regler overholdes, og at projektet følges helt til dørs.

Energioptimering

LKH Rådgivning udfører uvildig energioptimering af bygninger, installationer og udendørsanlæg – altid ud fra dit økonomiske perspektiv. Udover energioptimeringsrapporten vil I også kunne få energimærket jeres ejendom. Vi kan også tilbyde at udarbejde en større optimeringsrapport, hvor både drifts- og vedligeholdelsestiltag indgår.