Verdens første intelligente bydel – 2050 Frederiksberg – Hovedstadens levende grønne hjerte.

Markedsføring

Hvad skal vi med Frederiksberg Hospital grunden:

Den nye bydel skal være intelligent, SMART og bæredygtig. Postnummeret skal være en del af brandingen, så 2050 er oplagt, da det i sig selv er bæredygtigt. I 2050 skal kongeriget have indfriet FNs klimamål og passer således perfekt til omstillingsklar innovativ intelligent bæredygtig ægte grøn bydel, som skal være forbillede for alverdens fremtidige bydele og byer.

Ikke som 2150 Nordhavn, som postnummeret indikerer måske først er omstillingsparat i år 2150, hvis den altså ikke står under hav på grund af havstigning. I Nordhavn hvor der er stillet minimale krav om bæredygtighedscertificering for kun tre små områder resten slet ingen. Entreprenørens anvendelse af forkerte energimæssige beslutninger samt direkte brug af ikke bæredygtige materialer uden brug af begreber som cirkulær økonomi gør denne bydel til en narrehat af dimensioner. By og Havns nye klæder med et slogan om bæredygtig bydel og fremtidsvisioner, er utroværdigt og der foreligger ikke videnskabelig belæg for, at bydelen er bæredygtig.

Bygningerne og grunden på Frederiksberg Hospital kan give en fantastisk mulighed for at sætte den ægte grønne intelligente bæredygtighed på verdenskortet, ja verdenskortet. Dette kan medføre, at ikke nok med at vi kan få helt nye boliger og butikker, hotel, institutioner, sportsanlæg, museum, eller hvad vi nu ønsker. Vi vil også kunne tiltrække videnskabsfolk, byplanlæggere, arkitekter og ingeniører fra hele verden samt stimulere en ny form for turisme med endnu flere penge på lommen.

Ved at etablere en konkurrence om bydelen som minimum skal være bygninger med energiklasse 2020, passivhuse eller energirenoveringsklasse 1 eller en selvopfundet klasse 0 svarende til for eksempel -2 kWh/m2 pr år eller mindre samt at alle materialer, samt bygninger skal certificeres efter bæredygtighedscertificeringer, som DGNB eller lignende. Cirkulær økonomi skal danne grundlag for byggeprocessen og kommende vedligehold og drift. Der passer perfekt til visionen om, at dansk erhvervsliv i 2030 skal have en global førerposition inden for udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger, og at Danmark skal være verdenskendt som en hub for cirkulær økonomi. Bydelen skal være selvforsynende med energi både med hensyn til til el og varme. Der skal etableres SMART-grid, som kan videreudvikles til resten af verden, åben bygningsautomatik software, som brugere selv skal kunne være med til at videreudvikle, samt professionelle programmører, som skal have fokus på kryptering og beskyttelse mod hacking, som kan implementeres til resten af verden. Bydelen skal skybrudssikres fra kloak og vej, til hus, tiltag som oversvømningsbassiner, som dagligt skal være bydelens oaser og samtidig redder resten af kommunen, når regnen styrter ned. Der skal være fokus på vandbesparende tiltag, der vil medføre mindre belastning af kloaksystemet. Selve SMART-grid og åbne CTS protokoller, vil kunne gøre bydelen til den første intelligente bydel i verden.

Projektet bliver dyrt, og der skal laves en cost/benefit analyse i forhold til bydelens levetid sammenholdt med de kæmpe gevinster i form af, at bydelen bliver drivhusgas neutral, selvforsynende, intelligent og dermed innovativ med mulighed for misundelige vækstrater, der ikke er set siden finanskrisen. Holdt op mod et byggeri, hvor vi gør, som vi plejer og bygger med hovedet under armen for at optimere bygherrens profit her og nu.

For det sande grønne Frederiksberg – der skaber en fremtid til vores børn, børnebørn og deres børn og børnebørn og børn.

Lars Kristian Hansen
Lars Kristian Hansen

Ejer af LKH Rådgivning Rådgivende Ingeniører F.R.I