Fejl i energimærket

Oversigt over de forskellige typer energimærke

Billige energimærker medfører ringe kvalitet

I henhold til dagens nyheder på tv2 hvor Torben Strøm fra Dansk Ejendomsmæglerforening vil have energimærkningsordningen midlertidigt stoppet. Samt at Martin Salamon fra Forbrugerrådet Tænk udtaler, at det har til skade for de danskeboligejer.

I den konkrete sag kunne Carsten Kulmbak gøre brug af den klagemulighed han har, hvis du selv står over selvsamme problem kan Vi være behjælpelig med dette, se her.

I henhold til Torben Strøms kommentarer til at stoppe midlertidig for energimærkningen vil dette medfører en forringelse for købers sikkerhed for køb af ejendommen, og selvfølgelig gøre salg af ejendomme meget nemmere for Torben Strøms medlemmer.

 

Der bør derfor sættes fokus på – hvorfor der er så mange fejl i energimærket ?

Idet at det er sælger af ejendommen, som ikke har den særlig store interesse i kvaliteten af energimærket, andet end en lav skalaværdi, og reelt kun tager hensyn til den samlede pris på tiltandsrapport, el-tjek og energimærkningsrapport.

Så er det klart, at med en markedspris svarende til 9.000 kr inkl moms, kørsel, afgifter og licenser skal kunne udøve et energimærke, tilstandsrapport og et eltjek af særlig høj kvalitet.

Samt taget i betragtning at der ifølge Energistyrelsen indført et maks honorar svarende til 5.928 kr. inkl. moms for op til 100 kvm enfamiliehuse, er det jo helt klart logisk, at kvaliteten falder på udarbejdelsen af energimærkningsrapporten.

Lad os se på hvorfor.

Ifølge Foreningen af Rådgivende Ingeniør F.R.I svarer honorar på rådgivning til ca. 700 kr ekskl. moms, hvis vi i stedet antager, at det er 700 inkl. moms. Så efter kørsel, ca. 1 time fra og tilbage, licens til programudbyder og afgift til starten på i alt 260 kr inkl. moms.

Så er der 4.968 kr inkl. moms tilbage til reelt honorar for udarbejdelse af energimærket, dette svarer til 7 timer, alt efter kompleksiteten af huset, burde der kunne udarbejdes et korrekt energimærke af kvalitet i henhold til Dansk Standard og Statens Byggeinstituts anvisninger.

Hvis vi i stedet antager at prisen er betydelig lavere, lad os sige at et eltjek koster 2.500 kr, så er der 6.500 kr tilbage til energimærknings- og tilstandsrapport, hvilket svarer til 3.250 kr. Så er der efter kørsel, licens og gebyrer kun 3 timer og et kvarter til at gennemføre en energimærkningsrapport, dvs. besigtigelse af ejendommen, ca. en halv til en time  alt efter kompleksiteten, samt udførelse af energirammeberegning efter Dansk Standard og Statens Byggeinstituts anvisninger, således ca. to en halv time. Med to halv time til selve beregningen er det simpelt hen ikke muligt, at leve op til de krav, som er stillet i Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter .

Endvidere er tilbud på energimærkning ifølge lovgivningen underlagt ABR89 Almindelige Bestemmelser For Teknisk Rådgivning og Bistand. I denne står der under kap. 3.0.2: “Honoraret skal i forhold til såvel klienten som rådgiveren være rimeligt. Honoraret skal dække opgavens forsvarlige gennemførelse og en fyldestgørende varetagelse af klientens interesser.” Det skal således forstås, sådan at både udøver og rekvirent af energimærket, således har et ansvar for at der er fejl i energimærket.

En køber af en for billig ydelse på et energimærke er således også ansvarlig for at energimærket ikke lever op til lovgivningen samt Dansk Standard og Statens Byggeinstituts anvisninger.

Problemet er jo, at sælger af ejendommen er klienten og denne er kun interesseret i så billig en pris og lav skalaværdi som muligt. Hvis det var køber af ejendommen som var klienten, ville dennes interesser selvfølgelig være at få kortlagt, hvilke mulige energimæssige tiltag denne har for dens ejendom fremover. Derfor ville denne måske i højere grad end en køber være interesseret i en korrekt energimærkning og høj kvalitet som muligt.

Dette vil sikkert også fremme energibesparelser i ejendomme, hvilket er hele hovedformålet med energimærkningen. Da køberen af huset ville have større tilbøjelighed til netop at gennemføre disse tiltag med en både privat og samfundsøkonomisk gevinst.

Danske ejendomsmægler har ved brug af faste samarbejdspartnere til udarbejdelse af eltjek , energimærknings- tilstandsrapporter også andel i at markedet og dermed kvaliteten er faldet. Måske Torben Strøm skulle få dennes mæglere til at rekvirere kvalitet frem for det billigste tilbud på energimærkning.

 

Forslag til sikring af kvalitet på energimærker af bygninger

Mit forslag til sikring af kvalitet af energimærkning til energi- forsynings- og klimaministeren Lars Christian Lilleholt er følgende:

at udgifter til el-tjek, energimærknings-, tilstandsrapport f.eks. kunne afholdes af ejendomsmæglerne eller køber med fast minimumshonorar, således at kvaliteten opretholdes.

Eller at de tre ydelser ikke må udføres af samme rådgiver, men skal udføres af tre uvildige sagkyndige, derved vil markedsværdien på ydelsen stemmer bedre overens med det reelle honorar for at gennemføre en kvalitativ bygningsgennemgang.

Samt at energimærkningsfirmaer, som ikke kan leve op til deres firmas egen kvalitetshåndbog, som er underlagt ISO901, skal have inddraget deres mulighed for at foretage energimærkning af ejendomme i Danmark.