Gyldighed af energimærker

Energimærker for bygninger har fået forlænget deres gyldighed med 3 år fra den 4. september 2017.

Men dette er ikke gældende for bygninger, hvor der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført ændringer, som i væsentligt omfang påvirker bygningens energimæssige ydeevne, vil den tidligere udarbejdede energimærkning ikke være gyldig.

Energistyrelsen har den holdning, at væsentlig omfang svarer til, at ændringer på bygninger som medfører at mærket skifter værdi, eller som påvirker bygningens beregnede energiforbrug med +/- 10 pct. vil medføre, at der skal udarbejdes et nyt energimærke. Det skal dog vurderes fra sag til sag og undtagelser kan forekomme.

10 % ændringer af det beregnede dimensionerende energiforbrug kan f.eks. være at vinduer er udskiftet, at der monteret nye altandøre og vinduespartier, efterisolering af lofter, ydervægge eller gulve. At erhvervsejendomme har udskiftet til LED belysning eller fået styring på belysningen. Loven er beskrevet her

Har du behov for et energimærke så se her.